Filosofi

New Line Arkitekter har lång erfarenhet inom branschen och alltid som mål att försöka skapa miljöer och byggnader som är enkla, vackra och samtidigt spännande och intressanta inom snäva ekonomiska ramar.

Genom att initiera tidiga kostnadsberäkningar parallellt med vårt skissarbete försöker vi styra projektet mot uppsatta kostnadsramar. Vi har det lilla kontorets fördel av att snabbt kunna stå till tjänst i projekt som kanske växlar kurs eller får ändrade förutsättningar. På grund av att vi arbetat med många varierande projekt, med olika beställare och olika inriktningar har vi en mängd erfarenheter och visioner som vi tillsammans kan dra nytta av.

Vårt uppdrag som arkitekter innehåller ett brett spektrum av trådar som skall nystas ihop till en helhet. Vår lyhördhet för beställarens mål och visioner är av avgörande betydelse för projektets slutresultat, varför programskedet kräver ett stort mått av tålamod och flexibilitet. Tankar om flexibilitet, miljöinriktning, energieffektivitet är vi beredda att realisera i den omfattning som beställaren själv är mogen för. Detta kan innebära en helt ny syn på hur man skapar lokaler som lätt kan ändras efter nya förutsättningar och nya idéer som följs upp inom de olika fackområdena.