Teknikens och sjöfartens hus, Malmö

Plats:

Malmö

Yta:

Byggår/Färdigställande:

Uppdragsgivare:

Stadsfastigheter, Malmö Stad

Projektkategori
Offentliga byggnader