Stensjöns förskola, Malmö

Stensjöns förskola ligger i Ärtholmsparken, mellan Bellevuegården och Ärtholmens sommarstad. Byggnadens placering är väl skyddad, omgiven av stora gröna ytor. Flera träd och kullar har bevarats från den tidigare förskolan som låg på platsen.

Förskolan är planerad för 180 barn, i en trevåningsbyggnad där barnens ytor finns på plan 1 och 2. Plan 3 är en indragen byggnadskropp som rymmer personalutrymmen och teknik. En stor terrass på plan 2 kopplar samman gemensamma ytor på plan 2 med utemiljön. Utöver avdelningarna, som är barnens trygga hem, finns flera spännande rum för barnen att utforska, som till exempel matsal och pedagogiskt kök på plan 1 och flera kreativa rum på plan 2.

Byggnaden har fått sin egna karaktär och uttrycker en lekfullhet med sitt mörkare tegel med infällda färgstråk i avvikande gula och gröna kulörer, konstverk med barn och ballonger som svävar upp och sitt böljande räcke kring terrassen på plan 2.

Plats:

Malmö

Typ av projekt:

Nybyggnad

Byggår/färdigställlande:

2022-

Uppdragsgivare:

Stadsfastigheter, Malmö Stad

Projektkategori
Utbildning