Sånnaskolan, Åhus

Projektet innebar en nybyggnation av en F-6 skola för ca 710 elever som till största del ersatt den befintliga skolan där endast tillagningsköket samt en undercentral bevarades. Även en ny idrottshall uppfördes som ansluter till befintliga idrottshallarna genom ett vindfång. Byggnaden uppfyller kraven för Miljöbyggnad Silver.

(Utvändiga bilder: Finja)
Plats:

Åhus

Typ av projekt:

Ombyggnad

Byggår/Färdigställande:

2018-2020

Uppdragsgivare:

Kristianstads kommun

Projektkategori
Utbildning