Österportskolan, Malmö

På Österportskolan i centrala Malmö behövde den befintliga ventilationen åtgärdas. För att inte inkräkta på den ursprungliga arkitekturen valdes ett rundare formspråk i kontrast till den befintliga byggnadens striktare former i gestaltningen av det nya utvändiga fläktrummet samt inklädnaden för kanaldragningarna. Placering på byggnadens tak gör att det kan ses på håll och visar att ventilationsåtgärder kan vara långt från tråkiga i sin utformning. Det mindre fläktrummet utformades för att integreras i byggnadens arkitektur och anknyter i materialval till de övriga nybyggda delarna.

Projektet innebar även installationen av en hiss samt nya invända ytskikt, undertak och partier. Skolan fick även en ny hemkunskapssal och planlösningsändringar gjordes för att få en mer fungerande fördelning av grupprum och basrum. Skolan kommer efter ombyggnaden att ha en verksamhet för årskurs F-6 samt för fritids.

Plats:

Malmö

Typ av projekt:

Ombyggnad

Byggår/Färdigställande:

2019-2021

Uppdragsgivare:

Stadsfastigheter, Malmö Stad

Projektkategori
Utbildning