MIS Hyllie, Malmö

Malmö International School (MIS) i Hyllie är en skola olik Malmös vanliga grundskolor. Internationella skolan har samma läroplan världen över, och eleverna ska känna sig trygga i sin skolgång oavsett var de befinner sig. Detta har krävt en byggnad anpassad efter både den internationella undervisningsmetoden samt med Malmö Stads lokalprogram för grundskolor. På MIS kan eleverna vara så unga som 3 år gamla, och gå hela vägen genom högstadiet.

 

Byggnadens längd fungerar som en bullervall mot tågen mellan gatan och gården, där ytorna anpassats för både små och stora barn. Byggnaden öppnar upp sig mot inåt med en skyddad skolgård och ett öppet rum tillsammans med Skrivareparken. Trygghet, nyfikenhet och miljö har varit i fokus för en hållbar skola, med solpaneler på taket och klassrum med plats för forskning och kreativitet.

Skolan är projekterad för en kapacitet för MIS 550 elever varav 25 elever i åldern 3-5 år samt är omställningsbar till en grundskola för ca 690-780 elever. Eleverna kommer ha gymnastik i byggnaden söder om skolan, Hyllie Sporthall, som kommer stå klar 2025.

Gestaltningen av byggnadens fasader bygger på en gestaltningsinriktning från stadsbyggnadskontoret med gedigna naturnära material. Fasaderna kommer kläs med ett schatterat tegel i danskt format i en lugn naturnära ljusgul kulör. Fasaden är genomgående tegel av samma kulör och variation skapas med hjälp av olika murförband och murningstekniker.

 

Huvudentrén har ett karaktärsfullt kaxigt uttryck som understryks av dess tillbakadragna placering på byggnadens gavel. Gaveln är bekläd med tegel i samma kulör med ett annat format vilket ger huvudentrén utmärkande drag med stor pondus. Huvudentrén är placerad på byggnadens minsta fasad, vilket är klart annorlunda. Annars är byggnadsvolymen enkel och sammanhållen.

Huset är ritat inifrån och ut! Att skapa tydliga aviseringar i fasad om vad som händer på insidan ger ett visuellt och varierande stadsrum som sedermera bildar ett samspel med staden. Byggnaden blir på så sätt mer intressant trotts sin enkelhet i material och kulörer. (som är väldigt få) Variationer skapar också en tilltalande skala som får den stora byggnadsvolymen att kännas mer lätt tillgänglig för alla.

Vi ser framför oss en levande bottenvåning. I fasad har vi valt att arbeta med en rusticering/annorlunda murning för att skapa tyngd samt få en skala/ett förhållande till övriga byggnaden. Bottenvåningen har också lägre bröstning på fönsterna för att bli mer levande och visuellt tillgängligt för staden. Vi ser framför oss en levande bottenvåning.

Teknik och installationer är integrerade i byggnadens volym vilket innebär att vi arbetat med att minimera antalet huvar etc på tak. All teknik är placerat centralt/samlat i byggnaden. Ovan eleventrén har vi uteluftskammaren som visar sig i fasad med en spännande murning tillsammans med tekniska galler för uteluften.

Byggnadens stora öga vinns i mediateket/biblioteket och visar sig mot gården som ett kraftigt parti mot gården. Som en kontrast till detta ligger små gluggar placerade runt om, dessa gluggar förstärker ögats storlek ytterligare.

Innanför eleventrén, ut med husets långsida, ligger byggnadens centrala trapphus, husets hjärta! Där finns trappan som delar de minsta barnen från de äldsta samtidigt som den bilder ihop skolans funktioner vertikalt. Här kan alla mötas, här är fin möjlighet till utblick över hela gården.

Byggnadens pulpettak har en optimal lutning för solpaneler. Skolan kommer ha en stor anläggning för solpaneler på taket.

Plats:

Malmö, Hyllie

Typ av projekt:

Nybyggnad skola

Byggår/Färdigställande:

2024

Uppdragsgivare:

Stadsfastigheter, Malmö stad

Projektkategori
Utbildning