MIS Hyllie, Malmö

Malmö International School (MIS) i Hyllie är en skola olik Malmös vanliga grundskolor. Internationella skolan har samma läroplan världen över, och eleverna ska känna sig trygga i sin skolgång oavsett var de befinner sig. Detta har krävt en byggnad anpassad efter både den internationella undervisningsmetoden samt med Malmö Stads lokalprogram för grundskolor. På MIS kan eleverna vara så unga som 3 år gamla, och gå hela vägen genom högstadiet.

 

Byggnadens längd fungerar som en bullervall mot tågen mellan gatan och gården, där ytorna anpassats för både små och stora barn. Trygghet, nyfikenhet och miljö har varit i fokus för en hållbar skola, med solpaneler på taket och klassrum med plats för forskning och kreativitet.

Plats:

Malmö

Typ av projekt:

Nybyggnad

Byggår/Färdigställande:

2022-2024

Uppdragsgivare:

Stadsfastigheter, Malmö stad

Projektkategori
Utbildning