Bojens förskola, Malmö

Nybyggnad av Förskola med 8 avdelningar på Limhamn.

Byggnaden är miljöklassificerad enl Miljöprogram Syd.

Plats:

Limhamn, Malmö

Yta:

Nybbyggnad ca 2539 kvm

Byggår/färdigställande:

2017

Uppdragsgivare:

Stadsfastigheter, Malmö Stad

Projektkategori
Utbildning