Herrestorpskolan, Vellinge

Herrestorpsskolan består av skola, förskola och fritidshem, med nybyggnad av idrottshall. Skolans befintliga del byggdes ihop med en ny högstadieskola, komplett med specialsalar och en stor studiehall. Eftersom skolan har elever av alla åldersgrupper behövdes lokaler där det finns både trygga utrymmen och stora mötesplatser. En vision under projekteringen var att involvera elever och personal i processen, och att skapa en sammanhållen struktur av den befintliga delen och den nybyggda delen.

 

 

Plats:

Vellinge

Typ av projekt:

Nybyggnad ca 3400 kvm, Ombyggnad ca 3900 kvm, Idrottshall ca 1700 kvm

Byggår:

2016-2017

Uppdragsgivare:

Vellinge Kommun, Totalentreprenör NCC

Projektkategori
Utbildning