Ellstorps förskola, Malmö

Ellstorps förskola är uppförd intill Ellstorpsparken i Malmö och ersätter en befintlig förskola. Den är byggd i tre plan och har sammanlagt 120 barn fördelade på sex avdelningar. Förskolan är även projekterad som en ob-förskola med nattomsorg.

Plats:

Malmö

Yta:

Nybyggnad

Byggår/färdigställande:

2020-2021

Uppdragsgivare:

Stadsfastigheter, Malmö Stad

Projektkategori
Utbildning