Brage förskola, Malmö

På Kv Ylletråden 1 i Hyllie ska Stadsfastigheter uppföra en ny förskola för 160 barn (8 avdelningar). Förskolan är en enkel volym i tre plan med ett tak med förskjuten nock som möjliggör verksamhet under taket (plan 4). Föräldrar och barn går in genom en gemensam, central entré som vetter mot förskolegården. I söder mot Almviksvägen finns en indragen personalentré och ingång till kök och miljörum.

Förskolans placering intill korsningen Almviksvägen/Skrivaregatan /Tygelsjöstigen gör att gavelfasaden får en framträdande roll. Gavelns uttryck är också byggnadens sätt att avisera sig och tillföra en tydlig lekfullhet i en omgivning som består till stor del av bostads- och kontorshus. Taklandskapet mot gården är spännande, med takfönster och takkupor för att ge ljus och volym till verksamheten på plan 4. Den förskjutna nocken och en lekfull fönstersättning tillsammans med ett stort burspråk på plan tre ger huset en fantasifull karaktär, medan byggnadens materialitet och färgsättning har ett stramare och lugnare uttryck. Byggnadens fasader kommer att kläs med skiffer. Skiffer väljs för sitt låga klimatavtryck och för sin fina, taktila materialitet.

Brages förskola är ett pilotprojekt för Stadsfastigheter gällande klimateffektivt byggande. Metoden i BBR implementeras i projektet och strävar efter att sänka sitt klimatavtryckt så mycket som möjligt. Ett led i detta arbete är att byggnaden ska uppföras med trästomme. Väggar och bjälklag utförs av KL-trä som kompletteras med limträ. Andra material väljs också med hänsyn till dess CO2 avtryck. Taket utformas med en förskjuten nock för att maximera delen av taket som vänder sig mot söder, med gynnsamma förhållanden för solceller.

 

Plats:

Malmö, Hyllie

Typ av projekt:

Nybyggnad

Byggår/färdigställande:

Pågående

Uppdragsgivare:

Stadsfastigheter, Malmö Stad

Projektkategori
Utbildning