Bollens förskola, Malmö

Bollens förskola är en förskola för 160 barn, belägen i centrala Malmö, med Gamla IP som granne. Byggnaden är mestadels i två plan, med en högre volym i tre plan placerad mot Carl Gustafs väg. En mindre del sträcker sig ut i en plan och välkomnar barn och besökare i en mindre skala.

På bottenplan av förskolan återfinns ett tillagningskök, groventréer och kapprum till samtliga barn. De åtta avdelningarna är fördelade på plan 1 och 2. Generösa och varierade gemensamma utrymmen inbjuder till lek och utforskande utanför den egna avdelningen. Personalutrymmena är fördelade på plan 2 och 3 och teknikrum ligger på plan 3. Avdelningarna har utformats med utskjutande delar som dels skapar livfulla och mindre volymer till byggnaden, men främst möjliggör att ljus flödar in från två håll i samtliga grupprum.

Förskolan har gestaltats med omtanke för platsen och med respekt för Stadion i norr med sin karaktäristiska färg och arkitektoniska kvalitéer.

Plats:

Malmö

Typ av projekt:

Nybyggnad

Byggår/Färdigställande:

2021-

Uppdragsgivare:

Stadsfastigheter, Malmö stad

Projektkategori
Utbildning