Bollens förskola, Malmö

Plats:

Malmö

Yta:

Nybyggnad

Byggår/Färdigställande:

2021-

Uppdragsgivare:

Stadsfastigheter, Malmö stad

Projektkategori
Utbildning