Björkhagens förskola, Malmö

Björkhagens förskola är nybyggnad av en stadsförskola i 3 våningar med en indragen 4:e våning som innehåller teknik.

Den nya byggnaden har anpassats till omgivande bebyggelse för att få en mer stadsmässig utformning genom att placera byggnaden i vinkel ut mot de båda gatorna.

Förskolan innehåller 6 avdelningar som är placerade på plan 1 och 2. På plan 3 skall finnas en gemensam ateljé, tillagningskök och personalrum. Till avdelningarna direkt kopplas utesov/lekyta på terrasser. Plan 4 som är en indragen våning innehåller teknikrum.

Från en av terrasserna mot gården finns en rutschkana ner till gården. Gården är indelad i tre zoner, den trygga/ordnade zonen, en aktiv zon och den vilda/vidlyftiga zonen.

Byggnaden är miljöklassificerad enl Miljöprogram Syd.

 

Plats:

Centrum Malmö

Typ av projekt:

Nybyggnad

Byggår/färdigställande:

2017

Uppdragsgivare:

Malmö Stad, Stadsfastigheter

Projektkategori
Utbildning