Allöskolan, Kristianstad

Plats:

Kristianstad, Kristianstad kommun

Typ av projekt:

Nybyggnad

Byggår/färdigställande:

Uppdragsgivare:

Kristianstad kommun

Projektkategori
Utbildning