New Line Arkitekter AB | Alléskolan & Vintrie Sporthall, Malmö
15722
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-15722,theme-bridge,woocommerce-no-js,,vss_responsive_adv,columns-4,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9,vc_non_responsive

Alléskolan & Vintrie Sporthall, Malmö

Alléskolan och Vintrie Sporthall ligger i den södra kanten av den nya stadsdelsparken, Hyllievångsparken. Skolbyggnaden följer Hyllie Boulevards svängning och skapar ett fondmotiv från parken samtidigt som skolgården får maximalt med bullerskyddad grönyta. Sporthallen har placerats längst tomtens norra del. En av långsidorna kan på så sätt glasas upp och uppmuntra till rörelse och aktivitet i stadsrummet. I gestaltningen av fasaderna har vi strävat efter en arkitektur som skapar en upplevelse i stadsbilden, likväl som i den mänskliga skalan i gaturummet. Volymer och ett genomgående val av tegelkulör har fått ge det arkitektoniska uttrycket snarare än enskilda detaljer och variation av material. En byggnad med tidlösa materialval som tål att åldras i svala och neutrala kulörer.

 Inspiration hittades tidigt i processen ifrån byggnadernas placering och koppling till stadsdelsparken och dess grönska. Detta gav ett böljande mönster som letar sig upp längst valda delar av fasaderna mot gården, och skapar en lekfullare arkitektur som bryter mot det sobra formspråket mot boulevarden. Mönstret gestaltas genom utskjutande tegel eller i perforeringen av de raster som är en del av byggnadernas solavskärmning.

Plats:

Hyllie, Malmö Kommun

Typ av projekt:

Nybyggnad

Byggår/färdigställande:

Uppdragsgivare:

Stadsfastigheter, Malmö Stad

Projektkategori
Utbildning