Kontoret

New Line Arkitekter AB

Östergatan 21

211 25 Malmö
Tel: 040 – 30 00 30

newline@newlineark.se

New Line Arkitekter består just nu av 13 personer, en liten men effektiv grupp – lätt att samordna,

överblicka men samtidigt med kapacitet för relativt stora arbeten.

Kontoret består av ett väl sammansvetsat arbetslag i varierande ålder och med olika erfarenheter. Vi är ett gäng som både vill och vågar presentera och genomföra nya och annorlunda lösningar. Rätt tekniskt angreppssätt skaffar vi oss genom ett tidigt och nära samarbete med övriga, i ett projekt, inblandade konsulter. Genom vår breda erfarenhet av alla steg i byggprocessen kan vi också löpa linan ut utan att viktiga kvaliteter går förlorade från den första skissen till byggskedet.

Kontoret har kompetens inom samtliga för arkitekten förekommande områden; skiss- och programarbete, projekteringssamordning, projektledning, detaljprojektering för olika entreprenader och kontrollansvarig-uppdrag, Bas-P.

Vi arbetar huvudsakligen i regionen men utför uppdrag i Södra Sverige upp till Stockholmsregionen. För närvarande har vi projekt i Uppsala, Stockholm och Göteborg som våra ”nordligaste” orter.

 

CAD-stationerna är uppdelade enligt Archi-CAD/Mac samt AutoCAD Architecture/Revit/PC.

Vi har alltså licenser och avtal med de 2 dominerande systemen på marknaden. Anledningen är att vi härigenom kan eliminera de kompatibla svårigheter som kan uppkomma och verkligen leva upp till de kravspecifikationer som våra beställare har. Våra resurser för såväl tekniska krav, (3D-samordning, volymer, ytor, etc) i AutoCAD som presentationskrav (perspektiv, solavskärmning, rundgång i byggnader, etc) i ArchiCAD är härmed optimala.

Bland våra uppdragsgivare återfinns bl a Stadsfastigheter Malmö, Kristianstad kommun, Lunds kommun, Sigma Civil, E ON Sverige, Statens Fastighetsverk, Kävlinge Kommun, Peab i Sverige AB, Wihlborgs Fastigheter, Region Skåne, Bygg-Fast AB, MKB Malmö, Fredrik Sundberg Fastigheter AB, Kungsleden AB, HSB Malmö Produktion, Riksbyggen m fl, till vilka vi utför allt ifrån den lilla skissen till det stora projektet.